Bestemmingsplan, inzien

 • Samenvatting

  De gemeenteraad stelt bestemmingsplannen vast. In een bestemmingsplan staan regels over het gebruik van de grond en van de gebouwen die daarop staan. Bijvoorbeeld of een gebied een bedrijvenfunctie of een woonfunctie heeft.

  Het kan belangrijk zijn dat u weet welke bestemming een gebied heeft. Bijvoorbeeld als u een huis gaat kopen of huren. Het bestemmingsplan biedt u antwoord op vragen zoals:

  • Mag in het gebied gebouwd of verbouwd worden?
  • Hoe mag een stuk grond gebruikt worden?
  • Mogen wegen worden aangelegd?
  • Mogen bedrijven zich vestigen in het gebied?

  De meeste bestemmingsplannen kunt u digitaal inzien via ruimtelijkeplannen.nl.

  Ga naar de website van ruimtelijkeplannen.nl

  In de gemeente Aalburg zijn alleen de volgende bestemmingsplannen nog niet online te raadplegen, de stukken zijn wel in pdf te bekijken:

  Vigerend bestemmingsplan Wijk en Aalburg
  Bestemmingsplan Plassengebied Veen
  Bestemmingsplan Herziening Plassengebied Veen
   

  Meer informatie nodig? U kunt een afspraak maken met een van onze medewerkers.

  Afspraak maken

 • Hoe werkt het?

  Het kan belangrijk zijn dat u weet welke bestemming een gebied heeft. Bijvoorbeeld als u een huis gaat kopen of huren. Het bestemmingsplan biedt u antwoord op vragen zoals:

  • Mag in het gebied gebouwd of verbouwd worden?
  • Hoe mag een stuk grond gebruikt worden?
  • Mogen wegen worden aangelegd?
  • Mogen bedrijven zich vestigen in het gebied?
 • Wat moet u doen?

  Als u thuis de plannen niet kunt inzien of zoekt u een plan dat nog niet digitaal beschikbaar is, dan kunt u een afspraak maken met een van onze medewerkers.

  Afspraak maken

 • Aanvullende informatie

  Een bestemmingsplan bestaat uit:

  • één of meerdere verbeeldingen of plankaarten
  • regels over de bebouwing en het gebruik
  • een toelichting

  Ook de provincie en het rijk kunnen bestemmingsplannen opstellen. Deze worden dan inpassingsplannen genoemd. Deze plannen kunt u ook bekijken via Ruimtelijkeplannen.nl.

  Op de website www.ruimtelijkeplannen.nl vindt u digitale ruimtelijke plannen die in procedure zijn en onherroepelijke plannen (plannen die niet meer in procedure zijn),  Bij de digitale plannen kunt u inzoomen op een locatie en alle relevante informatie bekijken.

  De vigerende nog analoge plannen kunt u in pdf-formaat bekijken. In die pdf's moet u dan nog wel zelf de betreffende locatie en informatie opzoeken. 

  Meest recente plannen bovenaan

  Als er een lijst met plannen verschijnt staat het meest recente plan altijd bovenaan. Als er meerdere plannen zijn met eenzelfde status (bijvoorbeeld 'onherroepelijk') dan geldt het bovenste plan. Op ruimtelijkeplannen.nl staan naast de gemeentelijke plannen ook de ruimtelijke plannen van provincies en rijk.